iPhone 4 Quốc tế hàng Sing, 16GB, chưa sửa chửa, phụ kiện zin theo máy
Đừng so với máy dựng nha các ace!


Đang ở firm 6.0.1 đã JBU Giá 7tr

Ké thêm bé Note 1 chính hãng nhé!

Bonus 2 case như hình
Box, phụ kiện zin đầy đủ! 5tr2 nhé!
Call sẽ có giá fix nhé!
ACE up hộ sẽ trả lễ!
Liên lạc sign!