09.654.98.789=1,9tr
09.654.28.789=1,8tr
096.527.1789=2tr
096.537.1789=2tr
quý khách mua sim xin liên hệ sđt 0983 789 363 hoăc tại địa chỉ số nhà 20 52/38 đường mỹ đình.