call 0903.161616
sim nguyên kít
đầy đủ bao bì vinaphone,
VIP mọi thời đại

nhất phát - nhất lộc phát - 4 mùa lộc phát

0918.168.468
11tr5