Đang có 1 số tiền cần mua đầu tư SFONE

Cần tìm hàng sfone dạng :

095xx77777;095xx88888;095xx99999

Anh e ai có show hàng em lấy vài con.

Anh em show hàng trên topic em sẽ liên hệ lại !

Mua bán nhanh gon!

Em cảm ơn!