Quý khách cần xem thêm những mẫu hàng khác vui lòng nhấp http://longchimdalat.vn/ để xem thêm mẫu nha !!!
Đầu tiên là chiếc lồng lữa Thập Nhị hoa Giáp Quần Tiên 84 nan giá 19t !!

Thứ hai là lồng 72 nan Phúc Lộc Thọ đáy trạm Cửu Đỉnh Giá 9t !!!Thứ ba là lồng chòe lữa 76 nan bát Tiên giá 18t !!! Trên 10 niên

Thứ tư là chiếc lồng 68 nan tram 3 chữ Phúc Lộc Thọ giá 8 t ( trên 10 niên )Thứ tứ là lồng Huế Trạm rồng ( la ser ) giá 3t5 !!
Thứ sáu là lồng 64 nan lục Tắc giá 8t5 !!!

Sẵn ké thêm một số mẫu lồng tre già Biên Hòa !!!
Lồng tròn 68 nan hang đặt kỹ giá 2t5 !!

Lồng tre già đen Bien Hòa size 60 và 72 giá 1t9 !!Lồng tre già Bien Hòa hàng trung giá 1t2 !!Lồng mi !!
Sài Gòn liên hệ Thi 0908 414 736 !!
Đà Lạt liên hệ Giang 0949 063 063 !!