Pin còn mới Nguyên chưa bóc vỏ mua tại Zshop tháng trước ! do được tặng cục khác cục này không có nhu cầu dùng đến ! trước mua hơn 400k !
bác nào muốn mua xin liên hệ sdt 0988438208 , Đường đại học gtvt cơ sỏ 2, 459 lê văn việt quận 9
[IMG][/IMG]