Tình hình là cần bán lại dôi giày mới mua hơn 1 triệu 7 vẫn còn hóa đơn nên bảo đảm là Nike chính hãng. Mang thử 1 lần, vì đế cỏ nhân tạo nên mình đá không quen.
Giờ bán lại giá 1tr5. Fix nhẹ cho ae nào nhiệt tình. Mình tên Hải (24t) 0933852536
https://lh6.googleusercontent.com/-k...m-IMG_0132.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-c...m-IMG_0133.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-t...m-IMG_0134.jpg