Tình hình muốn thanh lý đôi DR.2011-ver1....Xài kỹ Còn 95%...Chưa mòn Gai....Hộp đầy đủ....
Giá bán 1tr300k....
Phone: 0928879171 " Nam "
GD tại nhà Q4