Bà xã và mình chuyển sang Android, bán:

  • iPhone 5, 32GB, World Singapore, 98%, trầy nhẹ góc (xem hình). Fullbox trùng hết IMEI. Giá: 13.3tr.
  • iPhone 4, 43GB, World US AT&T, 98%, trầy nhẹ chỗ xạc (xem hình). Fullbox. Giá: 6.3tr.

0907.15.35.17
LL 115 Hoàng Văn Thụ PN (Sau giờ 6pm hay cuối tuần).
Hình thật:

.