Nghiêm cấm spam UP bài trong topic đấu giá.
Ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lí theo luật ssc!


***********
*******
***
*

Đấu giá siêu phẩm taxi đẹp
01.24.24.24.234

Tình Trạng:
Đã kick

-Giá khởi điểm :
-Bước giá: 10k (10.000đ)

Bắt đầu: Từ lúc mở TOPIC

Kết thúc: 22h39' ngày 22/7/2013

Chủ topic:

Trần Văn Giáp
094.38.12345 – 016.86.96.96.96

Cách thức giao dịch:
Sau khi kết thúc, chủ topic sẽ liên lạc với người thắng cuộc, người thắng cuộc chuyển tiền vào tài khoản cho chủ topic
chủ topic sẽ chuyển sim trong thời gian sớm nhất.1.....2......3 Bắt đầu........