MÌNH CẦN BÁN 1 GÀ TRE TRỐNG 50 ASILL BODY ,50 MỸ. ĐIỀU CHÂN TRẮNG ( VUÔNG, HAI HÀNG CHƠN) TRẠNG GÀ MAX 1KG 1 . GÀ ĐƯỢC 6 THÁNG .
ĐÂY LÀ HÌNH EM NÓ


GIÁ : 1 TRIỆU (NO FIX). ĐT:0909761499 TUẤN
VÀ 2 EM MÁI 50ASILL,50 MỸ .1 ĐIỀU CHÂN XANH HAI HÀNG CHƠN ĐỘC BIÊN .1 ĐIỀU CHÂN VÀNG HAI HÀNG CHƠN .TRẠNG 9LẠNG
ĐÂY LÀ HÌNH
MS1:


MS2:


GIÁ : 1TRIỆU 2 (2 EM).ĐT :0909761499 TUẤN
AE XEM TIN CHO MÌNH XIN CHỮ UP . MÌNH SẼ TRÃ LỄ SAU