PHUC MƠI BẮT MỘT SỐ E MOI CAY DANG CHO AE MS1 GÀ KHÉT VÀNG CHÂN VÀNG MẮT VÀNG MỎ VÀNG 9.5L EM NÓ 9 THÁNG LAI 50% DÃ CHỊU XỔ AE NUÔI KHOANG 1 THÁNG ĐÁ OK GIÁ EM NÓ 400K GÀ NGUYÊN XI
MS2 GÀ DIỀU CHÂN XANH 1.3KG GÀ 10 THÁNG ĐÁ TỐC ĐỘ ĐÁ LÔNG SUỐT AE NUÔI KHOẢNG 1 TUẦN THỬ CỰA ĐƯỢC OK
GIÁ EM NÓ 700K AE THICH CỨ BẮT GÀ QUA XỔ THOẢI MÁI
MS3 MÁI PERU ĐẺN GẶT 1.1KG ĐÃ ĐẺ QUA 1 LỨA GÀ NÀY AE HIẾM THẤY CÓ TỚI 2 LƯỜNG CUC KI DẸP GIÁ EM NÓ 1TR
MS4 MÁI TRE BỔN 9LANG XÁM CHÂN XANH CHỊU CỒ RỒI SẮP ĐẺ AE CẢN MÁI HẾT SẢY GIÁ EM NÓ 350K
AE THÍCH EM NÀO CALL CHO MÌNH NHA 01639073847 PHÚC HAY D/C 1107/32 PHẠM THẾ HIỂN Q8 NO SMS NHA AE
THANKS YOU NHA CÁC BẠN