Sale off đến khi kết thúc hành trình xuyên Việt của chuột gỗ KunKun:
- KunKun Original : 465.000 còn 450.000
- MLucky Basic : 365.000 còn 350.000
- MLucky Win : 650.000 còn 515.000 (cái này hấp dẫn thiệt nà).
- MPlus : 345.000 còn 320.000
Phương Dung – 0919 509 903 – kunhouse@yahoo.comphuongdung@kunkungroup.com
https://www.facebook.com/kunkungroup?ref=hl