099 62 94999
tài khoản còn 1tr3 gọi ngoài mạng tẹt ga Giá ra đi chỉ có 1triệu500nghìn sim thanh lý xin đừng trả giá.
Liên hệ Hotline cùi bắp 096 649 8888