cần cho ra đi 2 e này để dọn chuồng. đưa lứa gà mỹ mới về cản thêm..
1 vàng bông chân xanh..( con này lai ít asil + phi ) trạng 2kg2. lối đá nạp sâu, nhanh...
1 khét chân vàng...( con này gà ép lai ) trạng 2kg... lối đá thì bo đá chay chét.. k chưa chỗ nào.. bo mạnh..
==> cả 2 con là gà tơ lên, nay đã đủ tuổi đá..gà chưa bấm lông + nuôi gì cả, a,e mang gà tới test sẽ thấy..a,e nào cần thì LH e..e ở trảng bom - đồng nai...01678.241.124

a,e nào ghé đọc, up phụ e. e trả lễ đủ.. thanks a,e...