Bán sim
0939 50 9888
0939 50 1888
0939 50 2888
0939 510 888
0939 560 888
0932 945 888
0937 15 3888


Tình trạng:Nguyên kit
Giá cả lô 3,xtr/sim
Giá thanh lý cho anh em thợ

Call 0967777577 lấy giá tốt !!!