Tình hình là cần cho đi 2 ống này
1. Fix 50f1.4D, mới 99%, ko mốc hay rễ tre, focus ngon lành hoàn hảo, cáp trước sau đầy đủ. Giá: 4tr3
2. Kit 18-105, mới 99%, ko mốc rễ tre, cao su chưa giãn, focus êm ngon, cáp trước sau. Giá 4tr2
SĐT: 0166 4968 264. Quận 10