0994981988 - 0995981988 - 300k/ cặp - Anh em chốt nhanh
Sim được đấu nối từ hệ thống của GTel, cam kết sử dụng phải gọi 40k/tháng trong 3 tháng (tháng 3, 4, 5).
Call 0984598888