BÁN 7 TRỐNG TRE LAI MÁU 3 MÁI TRE LAI MÁU
1. gà tre chuối lai mỉ 25 , nặng hơn 8,5 lạng , chân xanh 2 hàng trơn nhỏ cao , gà gần 10 tháng , lối đá anh em mang gà theo sổ sẻ rỏ , gà mới chưa xuống lông giá : 900k ( bổn bến tre )

2. gà tre điều lai máu hơn 8 lạng , chân vàng 2 hàng trơn , gà 11 tháng , lối đá anh em mang gà theo sổ sẻ rỏ , gà mới chưa xuống lông bổn bến tre giá : 700k
3. gà tre điều vàng lai máu , nặng 1 kí 050 gam , gà gần 10 tháng , chân vàng 8 móng đen, bổn bến tre , lối đá anh mang gà theo sổ sẻ rỏ , gà mới chưa xuống lông giá : 750k
4. gà tre khét lai máu , nặng 1 kí 150 gam , gà 9,5 tháng , cự gà cùng trạng , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá cho anh em nuôi thêm : 700k
5. gà tre điều lai máu , nặng 8 lạng max 9 lạng , 9,5 tháng cự gà đồng trạng , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông , giá cho anh em nuôi thêm đá giá : 650k6. gà chuối gấm lai máu , nặng 9 lạng , chân vàng vuông , 12 tháng , lối đá canh nạp khôn gà , gà mới chưa xuống lông giá : 700k
7. gà tre ô we lai máu asil , nặng 1 kí , lưng lớn , 9 tháng , cự gà cùng trạng , gà mới chưa xuống lông giá : 500k
8 . ba gà mái lai máu đồng giá 350k đang chịu trống mái ô đang đẻ 8 lạng , 2 mái còn lại 7 lạng


2. CON ĐIỀU CHÂN XANH


3. CON CHUỐI CHÂN XANH


ĐÂY LÀ GIÁ BÁN MÔNG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN , KHÔNG ĐI GIAO GÀ
ĐC: NHÀ MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350M VỀ HƯỚNG BÌNH CHÁNH GẶP ANH 7 ĐT: 0909261269