Y như tiêu đề , mình đang dư 2 con cpu laptop T7100 (1G8/2M/800/65nm) & T6400 (2G/2M/800/45nm) support cho các main 965 nhưng đang cần 2 con T5500 (1G66/2M/667) hoặc cao hơn chạy trên main 945.
Bán hoặc đổi ngang, ai có nhu cầu thì alo dùm
còn bán nhiều món hay hay ở đây : Dọn nhà bán bớt nhiều đồ lạ (có update)
vui lòng alo bằng điện thoại di động vì không ở nhà để nghe điện thoại bàn.
Trước khi đến nên alo trước để hẹn giờ, để tránh mất thời gian 2 bên.