Giá cụ thể:
0439.012345: 150 triệu đồng
0439.9909915: 1 triệu 500 đồng, có thể đi toàn quốc vẫn gọi gọi như ở Hà Nội, giá cước cố định.
0123.914.8686: 2 triệu đồng.
Ai có nhu cầu, liên hệ số điện thoại 0994.999.898 để thỏa thuận.