[TR="class: cms_table"]
[TD]MAIN: DG31PR, CPU: Xeon 2.13GHZ (4 Nhân), Ram corsair 4GB, HDD: Seagate 500GB, VGA: Onboard[/TD]
[TD]3.550.000VND[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 2"]Một vài giá nâng cấp thêm cho máy ![/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VGA card màn hình[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 1GB EN9600GT DI/ 1GD3[/TD]
[TD]1,050,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 512M ENGTS250 DI/512MD[/TD]
[TD]1,050,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 1GB ENGT430 DC SL/DI/1GD3[/TD]
[TD]1,450,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 1GB ENGT440 DI/ 1GD5[/TD]
[TD]1,750,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CPU (BÙ THÊM)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]INTEL CORE 2 QUAD 4 X 2.33GHZ - Q8200[/TD]
[TD]150,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]INTEL XEON 4 X 2.40GHZ X3220[/TD]
[TD]250,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]INTEL CORE 2 QUAD 4 X 2.50GHZ - Q8300[/TD]
[TD]400,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]INTEL CORE 2 QUAD 4 X 2.66GHZ - Q8400[/TD]
[TD]600,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]INTEL XEON 4 X 2.66GHZ X3330[/TD]
[TD]600,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]+ Thêm 1 thanh ram Corsair 2gb bus 800[/TD]
[TD]350,000[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]+Màn hình 22inch LCD SamSung, HP+Sam Sung 2232

+ SamSung 2253

+ HP 22inch
[/TD]
[TD="align: center"]2.200.000
[/TD]
[/TR]