nay mình mới lên được vài e. up lên cho ae vô xem và tham khảo và hợp nhãn e nào có gì alo mình sẽ cho ae biết thêm chi tiết nhiều về e no hơn nha(thankyou)
ĐC: cầu vượt tân thới hiệp, ngay metro (quận 12)...
CALL:0937092969 GẶP TÙNG...?
MS1: gà chuối gấm mồng chập trái, chân xanh 1kg0,50gam lai 50%...


MS2: gà xám vàng mồng dâu đứng, chân trắng tích voi 1kg1 lai 25%...


MS3: gà vàng đều mồng cắt, chân vàng nghệ, đuôi lao 1kg0,50gam lai 35%...

MS4: gà chuối vàng mồng dâu lá chỉ thiên, chân xanh tích trắng, cán vuông e này cựa nín 900gam lai 25%...


MS5: gà phèn mồng trích, chân xanh 1kg lai 50%...


ms6: gà que vàng mồng lá cắt, chân trắng đuôi lao 1kg150gam e này chậm ra cựa, 50% mỹ 25% isiul...


MS7: gà đều vàng mồng trích, chân trắng 1kg lai hơn 50% mặt da cóc...


MS8: gà chuối vàng mồng chập trái, chân xanh 1kg0,50gam lai 50%...


MS9: gà úa mồng dâu, chân trắng hồng sa, tích trắng 940gam lai 25% e này win 1 cái chậm ra cựa...


MS10: gà que nghệ mồng trích, chân trắng điểm đen, đuôi lao 1kg1 e này cốt nòi đẻn...