Nó có bán cho mình 8 sô đuôi khi thoả thuận.
1sim 345
2sim 567
4sim 678
1sim 789
Khi minh chuyển tiền hết cho nó. Hắn lại giao sim cho mình 8sim như
3sim 345
1sim 567
3sim 678
1sim 789