mình cần bán hoặc đổi note2 mới mua được 1 tháng, còn bh dài dài, ai có nhu cầu liên hệ mình nhé. nếu đổi iphone 5 thì cho mình cái giá. vợ mình sài nên rất kỹ, vì nó không phù hợp nên mình cho nó đi. lien hệ: 0972440003