mình cần bán em gà chuối chân xanh nòi đẻn nặng 1k1 yếu,gà 10 tháng rưỡi chậm ra cựa nha ae.ko sợ con nào hết.mới sổ dc 1 dạt.lối đá: đá bo lớn,nạp sâu chân,chuyên bay đạp vô mu lưng,vô trong nắm đâu củng đá nha ae.gà mới xổ dc 1 dạt,chưa đụng tới 1 cọng long.hình em nó.

GIÁ 1tr1
gà chuối 2k4 bắt ở nhà nội mình (long an) dc gần tháng rồi,Bao zing 100%.mới cắt lông sơ sơ,chưa vô nghệ gi hết.nếu ae phat hien có đá rồi mình cho luôn con gà.tại mưa gió nuôi gà cực qua nên mình bán luôn.sau day là hình em nó.GIÁ 1tr4
mình o long thành,đồng nai.sdt 0929293203.anh em co ghé ngang cho xin chử up mình se tra le 100%.tks ae