Tình hình là cần mua khoảng 20 bộ máy tính cho bà chị mở phòng net.
Yêu cầu căn bản là chạy tốt các em hiện tại nhiều người chơi, trong đó bao gồm Con đường tơ lụa.
Màn hình nếu có thì càng tốt tối thiểu 19''.
Ai có pm tại đây cấu hình và giá cả nha.
Mình có thể chờ từ từ cũng được. Fix ngon lành nha, thấy được là mình hốt lun
Giúp đỡ mọi người, up dùm mình nhá
Thanks