0985826666 = 40 triệu
0963259999 = 43 triệu
Call 0903886666 ( Thợ sim miễn gọi làm giá mất công )