Đơn giản chỉ là.
09
6767 6969
sim nguyên kit.
Giá: 10t (
no fix)
LH:
0969999444.0972949494.