1. 20 bộ HP Compaq dx7400 + màn hình 19 inch + UPS giá 4tr
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz (2 CPUs), ~2.3GHz
2. 18 bo HP Compaq dx7510 + màn hình 19 inch + UPS giá 4,5tr
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz (2 CPUs), ~2.9GHz
3. 30 bộ bàn ghế văn phòng đẹp:
Ghế: CV-F10B, CM-F10A giá 1,4tr
4. Máy màu Canon IRC 2550: 15tr
5. Máy chiếu: NEC NP60G giá 10tr
6. Máy đóng sách mới DSB - CW4500: giá 5tr
7. Máy hủy giấy DSB - CW4500: giá 300k
8. Máy in HP 7000 - giá 2tr
Liên Hệ: Chị Thi 0902151516