các bạn có thể search GOOGLE:
"shop dr duoc khen ngoi"
"giat dr uy tin"
" dr uy tin"
"bear shop dr"
hoặc sdt minh: "01.222.3333.10"
để kiểm chứng sự uy tín của shop và có thể tìm kiếm shop 1 cách nhanh nhất