​trong các dòng gà mỹ có phải hach ,kelso,grey Là các dòng gà mỹ chuyên Đá cựa tròn Phải không em còn cần mua 1 cặp nòi mỹ
Trống hachblack điều mật mặt lọ trên 3k2 giá khoảng 7 triệu trở xuống
Mái kelso điều chân xanh trên 1k7 giá 3 triệu trở xuống