Bán dùm bà con IP4 16G trắng bản quốc tế KH/A, 6.1.3
gồm máy + xạc + tai nghe
Mặt kính không chầy, xướt nhẹ viền
imei: 013126001167368
Sóng, wifi, 3g đều tốt, nhà có wifi cho test
pin xài hơn 1 ngày
Giá 5,7 triệu fix nhẹ tiền xăng
Xem máy sau 5h
Liên hệ: 0903184934 ở KDC Bình Phú Q6