Vừa ship bên Sin về khoảng hơn 200 miếng main Hp Core 2 ( 945-965)
Tất cả main bên sin về hư chưa sửa chửa, có đánh dấu chổ hư của nhà Sx.
Anh em kỹ thuật mua về lấy linh kiện, Trung tâm mua về đào tạo học viên giá tốt
Giá:

5 miếng: 150k/Miếng
20 miếng: 140k/ Miếng
50 miếng: 130k/ Miếng
Lấy hết; đúng giá: 120k
LH: 188/13 thành thái, P.12,Quận 10
Tuấn: 0907.235.265