Bạn nào có nhu cầu thi call nhé, no SMS . Tạm để theo giá thị trường 2,5 t , Fix nhẹ cho ai nhiệt tình nha. Giao dịch tại các điềm giao dịch của mobifone cầu giấy nhé.*Cảm ơn vì đã đọc tin.