0963.319.369
0963
.319.379
0963
.319.389
***************************
sim mới chưa kích để mãi mãi
giá 3 anh em 1t9/3 sim
ace mua sim xin gọi
0974.060.060