anh chị em kết em nào thì call em lấy giá hấp dẫn ạ
Call: 01666.686.686 - 01665.737373
01643.999999 == 55tr
0965.567.888 == 18tr
01666.686.686 == 20tr
0964.282888 == 7.5tr
0964.292999 == 7.5tr
0964.383888 == 8tr
0965.195.789 == 1.8tr...ĐB
0965.229.1789 == 1.8tr
0965.219.789 == 1.8tr
09654.88.789 == 1.8tr
0965.22.1789 == 1.8tr
0965.86.1789 == 1.8tr
0965.131.789 == 1.8tr
0965.522.789 == 2.2tr
0965.622.789 == 2.2tr
01634.02.6789 ==1.3tr

Giá tốt khi liên hệ ạ : 01666.686.686 - 01665.737373