khách của e dị.. nói là sim nào đẹp đẹp giá. lẻ từ 1> 2tr. kết là mua.. làm e bó tay. các bác có show cho e vài con e báo khách ạ