Lâu rồi không bán nay Thanh lý:
0 9449.9 9449
0 944.999.449
SMS +84944999449
Kiểu nào cũng đẹp!
Giá: 4.999.444đ

0948884484
SMS: +84948884484
Giá: 848.444đ

0966.567.345
Hai sảnh tiến liền nhau!
Giá: 1.567.000đ

0944.88.33.00
Kép 4 cặp luôn
Giá: 2.300.000đ

A/C/E có nhu cầu vui lòng call: 0966.383.383 nhé!

Bonus: Lô 50 SIM 0127.9999.xyz nguyên kít có TK:40K khi kích hoạt
Giá yêu:
55K/SIM - có list ở đây:

http://ssc.vn/showthread.php?t=10123...07#post9579007