0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười. Đọc một lần là nhớ mãi mãi) giá 9tr.
Lh: 0904397577