MT* Châu thới, 4.7x12m, 2.5L+ST, 5.9 tỷ

MT Hồ Bá Kiện 4 x16m, 2L, 6,8 tỷ

MTNB 7m CMT8, 5,9x15m, 3L+ST, 6,5tỷ

2MT hẻm 3/2, 6,7x16m, 4L, NTCC, 7,7tỷ;

Hẻm 6m Lê Văn Sỹ, 6,2x19m, 8,5tỷ

MT Nguyễn Giản Thanh, 3,6x11m, 3,5L+ST, 4,8tỷ.

LH: Trọng Tín Land - 158 HB Kiện, Q.10, tel:0903.755556 - 0903.058.039.