Tại dự án chung cư kim văn kim lũ CT11, em đang bán các căn hộ có diện tích 59,85m2 - 62,95m2 – 68,34m2 tại các vị trí tầng như sau:
-------------------------------------------
I) Chung cư kim văn kim lũ CT11 các căn hộ diện tích 59,85m2
* Tầng 4 căn 402 và tầng 3 căn 320, giá gốc 14 triệu/m2
*Tầng 5 căn 522 và tầng 6 căn 604, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 10 căn 1002 và tầng 11 căn 1120, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 18 căn 1804 và tầng 19 căn 1922, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 21 căn 2102 và tầng 23 căn 2322, giá gốc 13 triệu/m2
* Tầng 26 căn 2604 và tầng 27 căn 2720, giá gốc 12,5 triệu/m2
* Tầng 31 căn 3102 và tầng 33 căn 3320, giá gốc 12 triệu/m2
* Tầng 36 căn 3602 và tầng 37 căn 3722, giá gốc 11 triệu/m2

II) Chung cư kim văn kim lũ CT11 các căn hộ diện tích 62,95m2
* Tầng 3 căn 308 và tầng 4 căn 426, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 6 căn 616 và tầng 8 căn 834, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 10 căn 1016 và tầng 12 căn 1226, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 15 căn 1508 và tầng 16 căn 1634, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 18 căn 1816 và tầng 19 căn 1926, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 21 căn 2108 và tầng 22 căn 2226, giá gốc 13 triệu/m2
* Tầng 26 căn 2608 và tầng 28 căn 2834, giá gốc 12,5 triệu/m2
* Tầng 31 căn 3108 và tầng 32 căn 3234, giá gốc 12 triệu/m2
* Tầng 36 căn 3616 và tầng 37 căn 3734, giá gốc 11 triệu/m2

III) Chung cư kim văn kim lũ CT11 các căn hộ diện tích 68,34m2 (lô góc)
* Tầng 3 căn 306 và tầng 4 căn 424, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 5 căn 518 và căn tầng 6 căn 636, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 10 căn 1018 và tầng 12 căn 1236, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 15 căn 1506 và tầng 16 căn 1624, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 18 căn 1818 và tầng 19 căn 1936, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 21 căn 2106 và tầng 23 căn 2324, giá gốc 13 triệu/m2
* Tầng 26 căn 2618 và tầng 27 căn 2736, giá gốc 12,5 triệu/m2
* Tầng 32 căn 3218 và tầng 33 căn 3336, giá gốc 12 triệu/m2
* Tầng 36 căn 3606 và tầng 37 căn 3724, giá gốc 11 triệu/m2
--------------------------------------------
* Anh chị quan tâm muốn mua căn hộ có diện tích và vị trí như thế nào vui lòng liên hệ với em để trao đổi chi tiết hơn đến căn hộ Anh chị đang quan tâm muốn mua.
Điện thoại liên hệ - Hà Hùng: 0984.891089

Bấm vào đây để tham khảo thêm các căn khác:
Chung cư kim văn kim lũ bán các căn hộ 59m-62m-68m-77m
Bán chung cư kim văn kim lũ các căn 45m2 tại tầng 5,10,18,21,26,32,36
Chung cư VP5 Linh Đàm phân phối trực tiếp các tầng 3,6,10,15,18,21,25,29