Tình trạng sim: Trả sau, ko cam kết, Call Free 10P. 6 tháng chuyển trả trước - Vào tên chính chủ toàn quốc.
LH chữ ký
:bz:bz:bz
:bz:bz
:bz