cần bán bộ sony như tiêu đề, bảo đảm không 1 lỗi nhỏ, còn rất mới
giá body: 16 triệu
lens : 7 triệu
bảo hành cho ae 3 tháng.
tel: 0123456 9050
d/c: 507, Bà Hạt, Q10
Hình thật: