0 96 96 96 388
388 : Tài Phát phát
Giá : 2800k

0 96 96 96 288
388 : mãi Phát phát
Giá : 2800k

09 67 67 67 92
Chuẩn cho thiếu gia 92
Giá : 3500k

09 67 67 67 93
Quá víp cho bạn sinh năm 93
Giá : 3500k

Liên Hệ : 09221.09221
sim098.com
Siml0so@yahoo.com
Giao sim tận nhà trên toàn quốc
Sim mới - nguyên kít 100%