Do kẹt chuồng cần thanh lý 1 số gà sau:
1. Chuối Mỹ 5 tháng 1.2 kg, max trạng 2.2 kg 700 k
2. Cặp gà Phi 300 K
3. Gà mái ô lai máu Mỹ 1.2 kg, max trạng 1.5 kg
4. Tre mái chuối và tre mái phi vàng 400 g, max trạng 9 lạng 100 k mỗi em
Xem gà tại
https://www.facebook.com/phuc.locthinh
mail về thanhquoc2011@gmail.com
Tel: sẽ cập nhật sau