hiện tại mình đang làm các loại mẫu dep,giày cao gót theo don dat hàng cua nhung shop lon co tiên tuổi như: hồng anh, hồng thạnh... với giá cả tốt.chi em nao có nhu cầu mua dep,giay cao got theo don yeu cầu va đặt hang với số lượng it,nhiều ,lam theo yeu cao mau cua chi em,voi chat lieu nhu o ngoai shop.có bảo hành ma gia ka lai phai chăng . call 0906985698 ngoc anh