Taxi 11 số giá cực tốt!

01256.02.02.02
01256.42.42.42

Giá: 1.999.444đ

Call là Fix mạnh: 0966.383.383
Mua lẻ cũng call luôn!
Thanks A/E đã xem tin!