sim trả trước hạn nghe dài
0944 85 2222 giá 9.8 triệu
tạm dịch là 85 là giàu có 22 mãi mãi,bấm dọc bàn phím rất sướng