Như tiêu đề cần nhập lô vt 11 số. loại nào cũng chơi.. giá đẹp là đc
Gửi vào mail: habeoubqn@gmail.com giúp e với ạ